UdensDuyn

Reserveer een kamer met zorg

 • Contactgegevens

 • MM slash DD slash YYYY
 • Verblijf

  Verwachte aankomst- en vertrekdatum.

 • MM slash DD slash YYYY
 • MM slash DD slash YYYY
 • * De aankomstdatum is variabel. Graag worden wij op de hoogte gebracht van uw opnameduur.
  ** Indien u bewust eerder vertrekt dan verwacht, verzoeken wij u dit minimaal 24 uur voor vertrek te communiceren. In dat geval brengen wij geen extra kosten in rekening.
  Op al onze reserveringen zijn de (bijgevoegde) leverings- en betalingsvoorwaarden en de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.
  Deze vindt u op www.khn.nl, indien gewenst sturen wij u deze voorwaarden graag toe.
 • KAMERTYPE EN VERBLIJFSCONDITIES

 • Vergoeding Zorgverzekeraar / Kosten

  De kosten voor het verblijf zijn sterk afhankelijk van een mogelijk gestelde indicatie. Mogelijk betaalt uw zorgverzekeraar (hier aan mee).
  Wij adviseren u daarom zelf contact op te nemen met onze casemanager ‘kortdurend verblijf Hotel Udens Duyn’ (088-9885555).
  Of met uw zorgverzekeraar, om navraag te doen of u in aanmerking komt voor een mogelijke vergoeding van de verblijfskosten. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding is het mogelijk dat uw zorgverzekeraar vraagt om een machtigingsformulier, ingevuld door uw behandelend arts. Wij kunnen u dit machtigingsformulier toezenden. Wanneer u het ingevulde machtigingsformulier ons doet toekomen, zorgen wij dat deze in behandeling wordt genomen door de zorgverzekeraar. Houdt hierbij rekening met 5 tot 10 werkdagen verwerkingstijd van de zorgverzekeraar.

 • Zorg

  Komt u aansluitend uit het ziekenhuis naar Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn?

 • Welke zorg / begeleiding verwacht u nodig te hebben?

 • Heeft u op dit moment thuiszorg?

 • Denkt u naast de reeds op uw kamer aanwezige hulpmiddelen (een elektrisch bed, toiletbeugels,verhoogd toilet en een douchestoel) nog andere hulpmiddelen nodig te Voor exacte informatie kunt u contact opnemen met Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn

 • * Voor beschikbaarheid en mogelijkheden betreffende overige hulpmiddelen verwijzen wij u graag naar onze hotelreceptie.  Hoe bent u geinformeerd over Zorg-en Herstelhotel Udens Duyns?

 • Gaat u akkoord met onze leverings- en betalingsvoorwaarden.

 • Bedankt voor uw vertrouwen in Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn.
  Wij verwelkomen u graag en gaan er alles aan doen om uw verblijf bij ons zo aangenaam mogelijk te maken!

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Op alle reserveringen zijn de Uniforme voorwaarden Horeca van toepassing. Deze kunt u vinden op www.khn.nl of op verzoek sturen wij u een exemplaar toe.

VERBLIJFSVOORWAARDEN

 1. U kunt zelfstandig de persoonsalarmering bedienen.
 2. U kunt zelfstandig uw eigen dag invullen.
 3. Helaas kunt u bij een gediagnosticeerde PG problematiek, ernstig psychiatrische klachten of complexe zorgvraag niet verblijven bij Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen via onze receptie met onze zorgmanager.
 4. Mocht u aan één van bovenstaande voorwaarden niet kunnen voldoen dan kunnen onze zorg experts uw veiligheid niet garanderen en zullen wij u adviseren en hierbij assisteren om ergens anders te verblijven

RESERVERINGSVOORWAARDEN

 1. Telefonisch kunt u al optioneel uw kamer reserveren. Deze wordt vervolgens omgezet in een definitieve reservering nadat wij van u een schriftelijke bevestiging (of ondertekening van het reserveringsformulier) hebben ontvangen.
 2. Het ontvangst van ondertekende reserveringsbevestiging (of reserveringsformulier), wordt door Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn aangemerkt als verblijfsovereenkomst met Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

 1. Een annulering van de reservering dient schriftelijke bekend gemaakt te worden aan Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn.
 2. Uiterlijk 24 uur voor de aankomstdatum, dient u Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn telefonisch of schriftelijk op de hoogte te stellen van veranderingen in uw opnamedatum. Doet u dit niet tijdig, dan wordt de aankomst dag in rekening gebracht.

BETALINGSVOORWAARDEN

De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de betaling van verblijfs- en overige kosten in Zorg- en
Herstelhotel Udens Duyn te Uden. De kosten van uw verblijf staan vermeld in verschillende brochures en worden
bekend gemaakt in uw reserveringsbevestiging. De gast, hierna te noemen 'debiteur', is onder alle omstandigheden
verantwoordelijk voor de betaling van alle kosten inzake verblijf en overige posten.

 1. De betaling van kosten dient te gebeuren aan Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn, met een Nederlands wettig betaalmiddel, zonder enige inhouding, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Bij langdurig verblijf wordt wekelijks een tussentijdse factuur verstrekt.
 2. Bij overschrijding van de betalingstermijn ontvangt de debiteur een herinneringsfactuur. Mocht betaling (ondanks de herinneringsfactuur) uitblijven, dan is Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn gerechtigd een deurwaarder of incassobureau in te schakelen. Alle kosten (rente plus incasso) voor invordering van de betaling zijn voor rekening van de debiteur.
 3. De debiteur draagt zelf verantwoordelijkheid voor de betaling van het verblijf. Mocht Zorg- en Herstelhotel Udens Duyn de verblijfskosten onverhoopt niet kunnen declareren bij de debiteur zijn verzekeraar, dan worden deze kosten doorbelast aan de debiteur.