UdensDuyn

Kosten zorghotel

Kosten zorghotel? Zo werkt het bij Udens Duyn.

Wat kost een zorghotel eigenlijk? We krijgen de vraag vaak. De kosten van een zorghotel hangen af van uw eigen situatie. Uw gezondheid, maar ook van uw  zorgverzekering. De tarieven kunnen sterk uiteenlopen. Een vergoeding voor het zorghotel is dan ook vaak maatwerk. We leggen u graag uit hoe dit werkt.

Vergoeding zorghotel, stap 1: hoeveel kost mijn verblijf? 

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van verblijf in een zorghotel. Of dit wel of niet gebeurt hangt af van de gestelde indicatie of de zorgverzekeraar zelf. Een tegemoetkoming in de kosten is dus niet vanzelfsprekend. Ook kan de gekozen (aanvullende) polis bepalend zijn of u in aanmerking komt voor een zorghotel vergoeding.

Kosten zorghotel, stap 2: hoeveel betaal ik voor mijn zorg? 

Ook in het zorghotel maakt u gebruik van zorg. En hieraan zijn, net als thuis, zorgkosten verbonden. Of deze in Udens Duyn vergoed worden hangt af van uw zorgindicatie. 

Wanneer u thuis beschikt over een zorgindicatie dan neemt Udens Duyn contact op met uw zorgorganisatie, zodat wij de zorg tijdelijk kunnen overnemen. De prijs van de geleverde zorg wordt dan gedeclareerd bij het zorgkantoor (WLZ = Wet Langdurige zorg) of bij de gemeente (WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning). org). Het CIZZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg via WLZ.

  1. Verblijf op basis van een thuiszorgindicatie: De zorgkosten worden betaalt vanuit uw basisverzekering. Indien u aanvullend bent verzekerd betaalt mogelijk uw zorgverzekeraar (mee) aan de verblijfskosten.
  2. Verblijf op basis van een ELV-indicatie (Eerste Lijns Verblijf): De zorg- en verblijfskosten worden betaald vanuit uw basisverzekering. Wanneer u binnen onze organisatie kiest voor een verblijf binnen Hotel Udens Duyn dan betaalt u zelf per dag een toeslag voor de hotelvoorzieningen. Deze toeslag wordt dus niet door uw verzekeraar vergoed.
  3. Verblijf op basis van een GRZ (Geriatrische revalidatie)-indicatie: De zorg- en verblijfskosten worden betaalt vanuit uw basisverzekering.
  4. Verblijf op basis van een PGB. Deze mogelijkheid is beperkt en onder voorwaarden. Informeert u gerust via onze receptie bij onze zorgbemiddelaar.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de daadwerkelijke kosten. Onze collega's van de receptie en zorgbemiddeling kunnen uw zorgverzekering raadplegen.