UdensDuyn

Geriatrische revalidatie in Uden

Als u herstellende bent van bijvoorbeeld een beroerte, een ernstige wond of een zware operatie, dan bieden wij u de gelegenheid om te revalideren. Dat kan tijdens een opname en in nabehandeling thuis. U bent zelf de hoofdrolspeler en tijdens de opname werkt u onder eigen regie aan uw herstel. U wordt ondersteund door een professioneel team van verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars. Het doel van de revalidatie is terugkeer naar huis of naar een permanente woonvoorziening zoals een verzorgings- of verpleeghuis. In samenspraak met u en uw naasten wordt een zorg- en behandelplan opgesteld. U oefent tijdens de behandelmomenten, maar zeker ook door de dag heen. Uw naasten worden nauw betrokken bij uw revalidatie.

Tijdens uw revalidatieproces bootsen wij de thuissituatie zo goed mogelijk na waardoor u bijvoorbeeld zelf weer leert om de maaltijd te verzorgen, drinken te halen, kleine stukjes te lopen, te wassen aan een wastafel en uw bed opmaken. Mocht het nodig zijn dan kunnen er thuis ook nog verschillende nabehandelingen worden ingezet.