UdensDuyn

Aanvullende verzekeringen

Veel van uw verzekerden maken de keuze voor een aanvullende verzekering omdat de basisverzekering niet alles vergoedt. Sommige verzekeraars vergoeden (een deel) van de verblijfskosten na een ziekenhuisopname, het wegvallen of overbelast raken van hun mantelzorger of voor het herstellen van een mentale overbelasting. Zorgverzekeraars VGZ en ONVZ zijn hierin vooruitstrevend.