UdensDuyn

Kwaliteit

De veiligheid en kwaliteit van de zorg en het verblijf hebben bij ons een hoge prioriteit. Dat geldt voor het hotel én de inhoudelijk geleverde zorg. Binnen Udens Duyn werken wij met het kwaliteitsgarantieplan van BrabantZorg. Een instrument dat met goedkeuring van het Zorgkantoor is ingezet.
Het Garantieplan Kwaliteit is het speelveld voor onze professionals en teams om de kwaliteit van zorg optimaal vorm te geven. Daarin laat Udens Duyn zich leiden door de mening van de gasten/cliënten: wat ervaren zij en welke normen vinden zij belangrijk in onze zorg en dienstverlening? Udens Duyn is graag open over de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Met de informatie en cijfers  willen we hier op een heldere en overzichtelijke manier inzicht in geven. ​