UdensDuyn

Overbruggingszorg, Udens Duyn biedt een uitstekend alternatief

Overbruggingszorg is een vorm van zorg waar in Nederland steeds vaker behoefte aan is. Zodra revalidatiedoelen zijn behaald wordt een zogenaamde DBC afgesloten.

In de praktijk zien we vaak dat revalidanten die volgens hun DBC zijn uitbehandeld nog niet klaar zijn voor ‘thuis’ of nog moeten wachten op de mogelijkheid tot plaatsing in een permanente woon- of zorgvoorziening. Wij bieden deze overbruggingszorg wanneer u na uw verblijf bij Udens Duyn onder deze omstandigheden wordt "ontslagen".

Neem gerust contact op met onze receptie 0413-712550