UdensDuyn

Verzekeraars

Uw verzekerden kunnen bij ons terecht wanneer het thuis nog niet, of niet meer gaat en zij aangewezen zijn op extra ondersteuning. Ondersteuning in de vorm van herstel, revalidatie of bijvoorbeeld bij ontlasting van een mantelzorger. Binnen Udens Duyn zijn gekwalificeerde zorgteams aanwezig en er is een uitgebreid multidisciplinair team van behandelaren. De doelstelling is dat uw client op een veilige en verantwoordelijke manier zo vlot mogelijk kan herstellen. Bij opname wordt dan ook een te verwachten “datum van ontslag” bepaald en het gehele traject/verblijf wordt verwerkt in een zorgplan