UdensDuyn

Eerstelijns verblijf in Uden

Het eerstelijns verblijf bij Udens Duyn is bedoeld voor laag- en hoog complexe herstelzorg, waarbij mensen van zowel uit een thuissituatie als ook vanuit het ziekenhuis kunnen komen. Het betreft een tijdelijk/kortdurend verblijf totdat zorg in de thuisomgeving weer mogelijk is. In de praktijk zijn dit vaak mensen die niet in aanmerking komen voor een (langere) ziekenhuisopname, waarbij zij nog wel verder moeten herstellen van ziekte of een operatie en daarbij 24-uurs toezicht nodig hebben van een zorg professional. Verder zijn er mogelijkheden om een beroep te doen op het eerstelijns verblijf indien een mantelzorger tijdelijk is uitgevallen. De financiering van het eerstelijns verblijf wordt voor 100% vergoed vanuit de zorgverzekeringswet*. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding dient er wel een indicatie aanwezig te zijn van een behandelend arts. We gaan tijdens uw verblijf samen met u kijken welke doelen behaald moeten worden om u weer veilig naar huis te laten gaan, eventueel met ondersteuning thuis. Daarnaast beoordelen onze casemanagers tussentijds of de gestelde indicatie nog passend is. Een plaatsvervangend huisarts is de behandelend arts en als u zelf woonachtig in Uden bent blijft uw eigen huisarts verantwoordelijk.
*Indien u kiest voor een eerstelijns verblijf binnen BrabantZorg voor onze locatie Udens Duyn, is per dag een toeslag hotelvoorzieningen van toepassing.

Voor meer informatie en reserveringen verwijzen wij u graag door naar onze receptie.