UdensDuyn

Bezoekregeling

Verblijft u in Zorghotel Udens Duyn? Dan is bezoek welkom! Vanwege de coronamaatregelen moet u wel rekening houden met een aantal spelregels. Wij rekenen op uw medewerking.

U mag naar aanleiding van de persconferentie van 22 februari 2021, iedere dag maximaal 1 bezoeker ontvangen. Er zijn geen vaste bezoektijden en de duur van het verblijf is door u zelf te bepalen.
Gezien de kwetsbaarheid van onze gasten/cliënten zijn wij daarnaast genoodzaakt om maximaal 4 vaste bezoekers toe te laten. Kinderen beneden de 13 jaar zijn hier op een uitzondering.

U of uw vaste contactpersoon maakt bij de receptie van het hotel kenbaar wie de vaste bezoekers zijn.
De namen van deze bezoekers registreren wij in het cliëntdossier. Verder willen wij alle vaste bezoekers dringend verzoeken om thuis ook de maatregelen/adviezen van het RIVM strikt op te volgen.

 

De gestelde voorwaarden voor de bezoeker zijn:

 • Blijft thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona of verkoudheidsklachten bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en).
  U dient ook 14 dagen vrij te zijn van COVID-19 gerelateerde klachten (niezen, hoesten, koorts, benauwdheid en neusverkoudheid).
 • Houdt te allen tijde 1,5meter afstand van alle aanwezigen op de locatie. Er vindt geen fysiek contact plaats tussen bezoeker en gast en/of medewerkers. Bezoek kan, maar knuffelen en aanraken niet!

 

Tijdens het bezoek

 • Wanneer de bezoeker Hotel Udens Duyn betreedt, draagt deze een eigen meegebracht mondneusmasker.
 • U desinfecteert bij binnenkomst in het hotel altijd eerst de handen.
 • U registreert uzelf door het formuliertje in te vullen en af te geven bij de receptie

Bezoek in het restaurant – terras - huiskamer
Het restaurant is gesloten voor ambulante- en NIETzorggasten.
Om zoveel mogelijk het aantal verkeersbewegingen op de afdelingen te beperken en de 1.5 meter afstand te kunnen waarborgen,
hebben wij besloten om de vaste bezoekers toegang te verlenen tot het restaurant en terras.
Deze vervult dan de rol als “huiskamer” tussen 10.00-11.30 uur / 14.00-16.30 uur / en na 18.30 uur. Wij maken u erop attent dat bezoek zich altijd via de hoofdingang dient te melden bij onze receptie. Bezoek mag dus niet van buiten direct plaats nemen op het terras.
Het bezoek kan daar een kopje koffie/thee mee drinken; overige dranken en maaltijden worden conform de wettelijke maatregelen niet verkocht/geserveerd.

 1. U dient altijd 1,5 meter afstand te houden
 2. U volgt de looproutes in- en uitgang
 3. In de ruimte mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn
 4. U neemt plaats aan een tafel en het is niet toegestaan om te gaan “wandelen”. Onze gastheer/gastvrouw komt bij u aan tafel. Wanneer u heeft plaatsgenomen en de 1,5 meter afstand houdt, mag u uw mondkapje afdoen.
 5. Het is niet toegestaan om meubilair te verplaatsen

Bezoek op de kamer van de gast/cliënt
Het heeft de voorkeur om bezoek te ontvangen in het restaurant. Mocht u behoefte hebben aan meer privacy dan bestaat de mogelijkheid om via de receptie de woonkamer te gebruiken of om toch bezoek te ontvangen op uw kamer. In dat geval dient u rekening te houden met:

 • Maximaal 2 personen in een lift
 • Op de kamer blijft de bezoeker het mondneusmasker dragen en is de bezoeker er zelf verantwoordelijk voor om 1,5 meter afstand te houden. Wij adviseren u dringend om geen fysiek contact te hebben!
 • Bezoek mag het toilet op de kamer niet gebruiken.
 • Wanneer een zorgmedewerker op de kamer is in verband met een zorgmoment, vragen we de bezoeker ook 1,5 meter afstand te houden van de zorgmedewerker.
 • Het is niet toegestaan om huisdieren mee te brengen.

Wanneer het bezoek weer huiswaarts gaat

 • De bezoeker wast vóór vertrek zijn handen met zeep of handalcohol.
 • De bezoeker gaat direct naar de receptie, meldt zich af en verlaat Hotel Udens Duyn
 • Houd u alvast rekening met een aankomende avondklok van 20.30-04.30 uur.

Bezoek tijdens quarantaine (verdenking of besmet)
Tijdens een eventuele quarantaine worden wordt er geen bezoekers toegelaten.
Na afweging van factoren kan de behandelend arts of manager beslissen om eventueel 1 vaste bezoeker toe te laten.

Bezoek tijdens terminale fase
De behandelend arts geeft aan of er sprake is van een terminale fase. De regel blijft van kracht dat er maximaal 2 personen tegelijkertijd op bezoek mogen komen. De regeling van 4 vaste bezoekers komt dan te vervallen en er is mogelijkheid om op de tijdstippen van
07.00-15.00 / 15.00-23.00 / 23.00-07.00 uur telkens te wisselen van (2) bezoekers. Dus maximaal 6 bezoekers per 24 uur.
Bezoekers dienen gelijktijdig te komen en te vertrekken. Daarnaast dient wel elke bezoeker zich gewoon te conformeren aan de gestelde voorwaarden.

 

Ophalen/wandelen zorggast/cliënt

 • Een vaste bezoeker mag de gast/cliënt binnen de locatie ALLEEN komen halen voor bijvoorbeeld een korte wandeling of bezoek aan de polikliniek van het ziekenhuis. Voorwaarde is dat de gast/cliënt bij het verlaten van het hotel een mondneusmasker draagt (continue). Vervolgens bij terugkomst direct de handen desinfecteren.
 • Huis- en of familiebezoeken; evenals het bezoeken van winkels etc. zijn niet toegestaan, met uitzondering van een proefverlof in het kader van het revalidatietraject. De ervaring van afgelopen weken is dat de ingestelde quarantaines en isolaties van gasten/cliënten te wijten zijn aan bezoek dat positief is getest op het virus of bezoek dat in aanraking is geweest met een besmet persoon. Wij vinden dit risico in deze fase te groot. Zeker met de opkomst van de veel besmettelijker Britse mutatie van het virus. Met het mooie weer zien wij verder dat de regels omtrent maximaal 1 vaste bezoeker helaas niet altijd wordt nagekomen. Momenteel moeten wij veelvuldig zorggasten/cliënten buiten aanspreken op het feit dat er meerdere personen bij elkaar staan en dat daarnaast ook nog de 1,5 meter regel niet wordt gerespecteerd. Als er wel huis- en of familiebezoek heeft plaatsgevonden dient u vervolgens rekening te houden met een preventieve quarantaineperiode van 7 dagen. Deze maatregel is ook van toepassing als de zorggast/cliënt onbeschermd contact heeft gehad met bezoekers.