UdensDuyn

Bezoekregeling Hotel Udens Duyn vanaf 03 juli 2021

Verblijft u in Zorghotel Udens Duyn? Dan is bezoek welkom! Vanwege de corona maatregelen moet u wel rekening houden met een aantal spelregels. Wij rekenen op uw medewerking.

-Gasten / cliënten mogen elke dag maximaal 4 bezoekers per dag ontvangen en ook maximaal 2 bezoekers tegelijkertijd. Wij hebben geen vaste bezoektijden of een beperking in de bezoekduur.
-Blijf thuis bij (milde) ziekteverschijnselen passend bij corona of verkoudheidsklachten bij zichzelf of diens huisgeno(o)t(en). U dient ook 14 dagen vrij te zijn van COVID-19 gerelateerde
klachten (niezen, hoesten, koorts, benauwdheid en neusverkoudheid). Wees hierop nu extra alert wanneer u bekend bent met hooikoortsklachten!
-Bezoek desinfecteert de handen bij binnenkomst
-Bezoek registreert zich door de “gezondheidscheck” in te vullen en dit formulier af te geven bij de receptie, of door de QR code te scannen en vervolgens het groene aanmeldscherm te tonen
aan onze receptie

Mondneusmaskers
Vanwege de toenemende besmettingen in Nederland is het dragen van een eigen meegebracht chirurgisch mondneusmasker vanaf 16 juli weer verplicht. Een stoffen mondneusmasker is niet toegestaan. Het chirurgisch mondneusmasker mag alleen af indien de bezoeker zit en 1,5 meter afstand heeft van de zorg gast(en) en onze medewerkers.

Bezoek in het restaurant - terras
Het restaurant en terras zijn weer regulier geopend onder de volgende voorwaarden:
-Er mogen maximaal 4 personen aan één tafel plaatsnemen (huishoudens hierop uitgezonderd). Let op: het aantal bezoekers dat tegelijkertijd een zorg gast komt bezoeken is vastgesteld op 2
personen. In dat geval is het maximum aantal personen dat kan plaatsnemen aan een tafel dus 3 (zorggast + 2 bezoekers)
-De 1,5 meter afstand blijft!
-Het is niet toegestaan om meubilair te verplaatsen. Het wisselen met een rolstoel is wel toegestaan.
-Het terras is alleen toegankelijk via de hoofdingang van het hotel. Dit in verband met de verplichte registratie.

Bezoek op de kamer van de gast / cliënt:
Het heeft de voorkeur om bezoek te ontvangen in het restaurant of op ons terras. Mocht u behoefte hebben aan meer privacy dan bestaat de mogelijkheid om via de receptie de woonkamer te gebruiken of om toch bezoek te ontvangen op uw kamer. Op de kamer blijft de 1,5 meter regel bestaan!

Even naar buiten met de gast / cliënt en huisbezoek:
Een bezoeker mag de gast/cliënt ophalen voor bijvoorbeeld een korte wandeling of een bezoek aan de polikliniek van het ziekenhuis. Verder is ook huisbezoek weer toegestaan. U moet dit wel even met de verpleging bespreken. Het bezoeken van winkels of andere locaties waar veel mensen komen is niet toegestaan. Dat risico vinden wij nog te groot.

Bezoek tijdens quarantaine (verdenking of besmet):
Tijdens een eventuele quarantaine worden er geen bezoekers toegelaten. Na afweging van factoren kan de behandelend arts of manager beslissen om eventueel 1 vaste bezoeker toe te laten.

Bezoek tijdens terminale fase:
De behandelend arts geeft aan of er sprake is van een terminale fase. Vervolgens wordt er in samenspraak onder voorwaarden een verruimde bezoekregeling afgesproken.